2022 Carnaval de Les Roquetes, divendres i diumenge